Hạng D
20/10/17
1.000
91
48
36
Nâng cấp âm thanh Mazda 3 2022 với hệ thống set 9 loa Harman Kadon và Bose Porche Panamera.
Âm thanh mạnh mẽ dứt khoát âm hình rộng.
Set loa được thiết kế theo gu nghe nhạc của người lái, với các dãi âm xe đang thiếu cần được bổ sung cân bằng lắp đầy khoang ghế trước và sau.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
Đổi phong cách Mazda 3 2022 và set âm thanh hay khi nâng cấp loa.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: 3.5Q_V6