23/10/06
14.638
5.121
113
Và xe 135 tuột tời rơi xuống lật dưới suối, may mắn không ai bị thương.

Đội Việt Nam chinh phục Rainforest Challenge 2023 tại Malaysia
Đội Việt Nam chinh phục Rainforest Challenge 2023 tại Malaysia
Đội Việt Nam chinh phục Rainforest Challenge 2023 tại Malaysia
Đội Việt Nam chinh phục Rainforest Challenge 2023 tại Malaysia
Đội Việt Nam chinh phục Rainforest Challenge 2023 tại Malaysia
Đội Việt Nam chinh phục Rainforest Challenge 2023 tại Malaysia
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Hậu cần kĩ thuật của đội Việt Nam lật xe lại và đưa xe ra ngoài đường thi.

Đội Việt Nam chinh phục Rainforest Challenge 2023 tại Malaysia
Đội Việt Nam chinh phục Rainforest Challenge 2023 tại Malaysia
Đội Việt Nam chinh phục Rainforest Challenge 2023 tại Malaysia