Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
2/9/11
699
254
63
Hai bác bia gai & .beerguy xung phong lên nhận chức đi :) tên tuổi 2 bác giờ nổi rồi, nên chắc mọi người sẽ ủng hộ
 
Hạng C
30/6/15
664
567
93
Hai bác bia gai & .beerguy xung phong lên nhận chức đi :) tên tuổi 2 bác giờ nổi rồi, nên chắc mọi người sẽ ủng hộ
vầng, cảm ơn bác ạ, em mà trúng cử thì bài đầu tiên em xóa sẽ là ... kakaka
 
Status
Không mở trả lời sau này.