Tập Lái
20/12/23
0
1
2
32
Bluebeam Revu eXtreme là phần mềm hỗ trợ chuyển đổi tập tin Office và bản vẽ CAD thành tệp pdf và hỗ trợ chỉnh sửa, đánh dấu và cộng tác PDF. Bluebeam Revu eXtreme sẽ giúp bạn tăng năng suất bằng cách tận dụng dữ liệu đánh dấu trên toàn bộ vòng đời dự án, và sắp xếp quy trình để được nhiều việc hơn trong thời gian ít hơn. Bluebeam Revu phiên bản eXtreme là giải pháp mạnh mẽ được xây dựng cho những người dùng thành thạo muốn tự động hóa các quy trình phức tạp và đẩy lùi các giới hạn của việc cộng tác tài liệu. Phiên bản eXtreme gồm tất cả các tính năng của phiên bản Standard và phiên bản CAD.

Tính năng Bluebeam Revu eXtreme

Tạo
  • Chuyển đổi số lượng tài liệu Microsoft® Office và bản vẽ CAD không giới hạn thành tệp PDF 2D hoặc 3D chất lượng cao hoặc chuyển đổi hình ảnh được quét thành tài liệu có thể tìm kiếm bằng văn bản.
Đánh dấu
  • Tùy chỉnh, các công cụ đánh dấu dễ sử dụng giúp đơn giản hóa việc liên lạc giữa các nhóm và Danh sách đánh dấu mạnh mẽ trong Revu theo dõi các chú thích và tạo báo cáo.
Hợp tác
  • Kết nối và cộng tác với các đối tác dự án trên toàn thế giới trong thời gian thực hoặc bất kỳ lúc nào, với Dự án Studio và Phiên Studio.
Sắp xếp
  • Tạo các bộ bản vẽ lớn dễ quản lý hơn bằng cách tạo các tài liệu thông minh có thể chia sẻ dễ dàng với các đối tác dự án – trong văn phòng hoặc tại hiện trường.

Download Bluebeam Revu eXtreme 21.0.40 Full

Kích thước: 2.1 GB
Link tải Google drive: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt phần mềm
  • Vào thư mục Cr4’ck, chép các file vào thư mục C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\
  • Hoàn tất