Hạng B1
6/6/23
78
72
18
35
Cập nhật tình trạng pháp lý dự án Sở Văn Hóa, khâu xin phép xây dựng

Việc thanh tra Dự án đã hoàn tất và được công bố tại Kết luận thanh tra ngày 22/09/2022. Kết luận thanh tra đã nêu rõ các sở ban ngành cần thực hiện các công việc cụ thể để hoàn tất việc cấp sổ cho các nền đất chưa được cấp và thực hiện bàn giao dự án sang Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Sở xây dựng quản lý. Trong kết luận thanh tra không yêu cầu UBND ngưng cấp phép xây dựng đối với các nền đất đã được cấp GCN.

Ngày 14/07/2023, theo Thanh tra Hồ Chí Minh, các nền đất thỏa hai tiêu chí sau thì được giải quyết cấp phép xây dựng:
- không thuộc 14 nền tăng thêm
- không thuộc danh sách cấp sai đối tượng (10 trường hợp, xem ở Kết luận thanh tra số 6907/KLTTr-SVHTT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Sở văn hóa về việc cấp sai đối tượng. Kết luận này hiện chưa công khai do đang đợi Sở văn hóa đề xuất hướng xử lý)

Chủ đất cần
- Lên Sở Văn Hóa tại 164 Đồng Khởi để kiểm tra đất mình có thuộc trường hợp 14 nền edat961 phát sinh hoặc bị cấp sai đối tượng hay không
- Nếu không thuộc TH trên mà UBND trả lời chưa cấp phép xây dựng thì gửi đơn lên UBND đề nghị UBND ghi rõ lý do chưa cấp phép
- Mang văn bản trả lời của UBND TP. Thủ Đức sang Thanh tra TP. Hồ Chí Minh, số 13 Trần Quốc Thảo để cơ quan thanh tra có cơ sở làm việc với UBND thành phố Thủ Đức.
 
Hạng B2
27/10/14
135
122
44
36
Cập nhật tình trạng pháp lý dự án Sở Văn Hóa, khâu xin phép xây dựng

Việc thanh tra Dự án đã hoàn tất và được công bố tại Kết luận thanh tra ngày 22/09/2022. Kết luận thanh tra đã nêu rõ các sở ban ngành cần thực hiện các công việc cụ thể để hoàn tất việc cấp sổ cho các nền đất chưa được cấp và thực hiện bàn giao dự án sang Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Sở xây dựng quản lý. Trong kết luận thanh tra không yêu cầu UBND ngưng cấp phép xây dựng đối với các nền đất đã được cấp GCN.

Ngày 14/07/2023, theo Thanh tra Hồ Chí Minh, các nền đất thỏa hai tiêu chí sau thì được giải quyết cấp phép xây dựng:
- không thuộc 14 nền tăng thêm
- không thuộc danh sách cấp sai đối tượng (10 trường hợp, xem ở Kết luận thanh tra số 6907/KLTTr-SVHTT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Sở văn hóa về việc cấp sai đối tượng. Kết luận này hiện chưa công khai do đang đợi Sở văn hóa đề xuất hướng xử lý)

Chủ đất cần
- Lên Sở Văn Hóa tại 164 Đồng Khởi để kiểm tra đất mình có thuộc trường hợp 14 nền edat961 phát sinh hoặc bị cấp sai đối tượng hay không
- Nếu không thuộc TH trên mà UBND trả lời chưa cấp phép xây dựng thì gửi đơn lên UBND đề nghị UBND ghi rõ lý do chưa cấp phép
- Mang văn bản trả lời của UBND TP. Thủ Đức sang Thanh tra TP. Hồ Chí Minh, số 13 Trần Quốc Thảo để cơ quan thanh tra có cơ sở làm việc với UBND thành phố Thủ Đức.
cái này nguồn ở đâu vậy bạn?
 
Hạng B1
6/6/23
78
72
18
35
cái này nguồn ở đâu vậy bạn?
Phòng tiếp dân, Thanh tra Tp. Hồ Chí Minh, 13 Trần Quốc Thảo. Đây là đơn vị đã thực hiện thanh tra dự án Sở Văn Hóa.
Việc thanh tra đã hoàn tất từ 22/09/2022, đã có chỉ đạo cụ thể tại Kết luận thanh tra ngày 22/09/2022.
Bác đoc kết luận thanh tra và lên địa chỉ trực tiếp thanh tra TP. HCM tại địa chỉ trên
 
  • Like
Reactions: Phạm Quang Khải