Hạng B1
6/6/23
78
72
18
35
2.7km Đường Song Hành sắp thông xe cuối tháng 7 (đoạn từ nút giao An Phú/Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp)


Nhiều dự án được hưởng lợi
Còn 600 mét từ Đỗ Xuân Hợp về Võ Chí Công đang vướng GPMB, khi nào mới xong?