Hạng B2
27/8/14
204
280
63
91
e chưa đọc chi tiết nhưng theo em là nên vì dạo này mọi người nắm luật rồi :)
 
Hạng B2
25/5/15
194
708
93
Hồ Chí Minh
maycoffee.com.vn
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150911/phai-cong-bang-truoc-khi-tang-muc-phat/967032.html

Thêm nữa, phạt nặng người vi phạm thì cũng phải siết chặt kỷ luật và trách nhiệm đối với công chức và chính quyền.
Lụt lội, tắc đường, cây đổ, chất lượng đường sá tồi tệ do lỗi của chính quyền thì phải có người chịu trách nhiệm cụ thể, người ấy cũng phải chịu phạt nặng tương tự như người dân vi phạm.
Tóm lại, phải tìm cách xác lập trách nhiệm của tất cả các bên có liên quan một cách công bằng trước khi chăm chú tăng mức phạt đối với người vi phạm.