Chuyên
16/6/22
401
292
63
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có văn bản gửi các thành viên lưu ký về việc chuẩn bị hệ thống để triển khai áp dụng việc điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2.
Dự kiến từ 29/8, nhà đầu tư chứng khoán sẽ được mua bán cổ phiếu sớm hơn 1 ngày

Cụ thể, theo nội dung dự thảo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán VSD đang trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, phê duyệt, với thời gian đề xuất bắt đầu áp dụng từ thứ 2, ngày 29/8/2022, VSD thông báo một số nội dung liên quan để các thành viên lưu ký biết và chủ động trong việc chuẩn bị hệ thống, quy trình tại thành viên lưu ký như sau:

Cụ thể, theo trình tự, các thành viên lưu ký bên phải trả tiền thanh toán chứng khoán gửi xác nhận đủ tiền hoặc thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán chậm nhất vào 16h30 ngày T+1 thông qua Cổng giao tiếp điện tử.

Thời gian VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và NHTT hoàn tất thanh toán tiền ngày T+2 từ 11h00 - 11h30 (trường hợp có phát sinh thành viên lưu ký thiếu tiền thanh toán thì thời gian hoàn tất thanh toán chậm nhất là 12h00′).

Ngay sau khi hoàn tất thanh toán, VSD sẽ gửi Thông báo xác nhận hoàn tất thanh toán giao dịch chứng khoán qua Cổng giao tiếp điện tử và bằng điện MT598 - Thông báo việc thực hiện thanh toán hoàn tất tới thành viên lưu ký qua Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD.

Thành viên lưu ký có trách nhiệm thực hiện phân bổ tiền và chứng khoán cho khách hàng ngay sau khi VSD hoàn tất thanh toán chứng khoản và NHTT hoàn tất thanh toán tiền để đảm bảo cho nhà đầu tư có thể giao dịch trước giờ kết thúc giao dịch.

Thành viên lưu ký thông báo VSD kết quả phân bổ tiền và chứng khoán cho nhà đầu tư chậm nhất vào 16h30 ngày T+2 thông qua cổng giao tiếp điện tử.

Về kế hoạch hỗ trợ thành viên lưu ký kiểm thử hệ thống, thời gian sẽ từ ngày 1/8 đến ngày 26/8/2022. thành viên lưu ký cần gửi công văn về kế hoạch đăng ký kiểm thử cho VSD trước ngày 29/7.

Như vậy, nếu được áp dụng chính thức, nhà đầu tư chứng khoán sẽ được rút ngắn chu kỳ thanh toán so với hiện tại. Nhà đầu tư sẽ được giao dịch ngay trong chiều T+2, mà không phải đợi sang sáng ngày T+3 như quy định hiện tại.

Việc rút ngắn chu kỳ thanh toán như thông báo mới nhất được đa số nhà đầu tư hoàn nghênh. Thay vì đợi qua 3 phiên giao dịch mới có thể hành động, hiện nhà đầu tư đã có thể rút ngắn thời gian giao dịch, có khả năng ứng phó nhanh nhạy hơn với những biến động mạnh của cổ phiếu và thị trường. Từ đó, tỷ suất sinh lời trong quá trình đầu tư sẽ có thể được cải thiện.

Đồng thời, chu kỳ thanh toán được rút ngắn cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra những tác động tích cực lên thanh khoản của thị trường khi thu gọn thời gian thanh toán lên nửa ngày, cổ phiếu và tiền sớm về tài khoản nhờ vậy vòng quay giao dịch của nhà đầu tư sẽ tăng lên.

Dự kiến từ 29/8, nhà đầu tư chứng khoán sẽ được mua bán cổ phiếu sớm hơn 1 ngày


Theo: Nhịp sống kinh tế

Xem thêm: