Hạng C
30/4/16
908
334
63
Dân mình chơi 2 dòng này như là top trend về xế sang, nên giá kèm lạc cao ác ghê, dù ko phủ nhận đây là 2c xe chất. Nhưng X7 hay GLS cũng cực chất, kém mỗi cái bán lại mất giá quá...