confirmed
Hạng D
1/4/05
1.615
17
38
46
www.otosaigon.com
Em được đọc 1 số bài nói về việc sử dụng xăng 95 thì tốt cho vợ 2 hơn xăng 92. Em sưu tầm được thông tin sau và chia sẻ cùng các bác để bàn luận thêm.

Paying for premium gas can be a waste of money
Many people use premium gasoline in the belief that it's better for engines than regular. That can be a costly mistake, especially during times of high fuel prices. Octane grades don't represent a “good, better, best” choice; they simply measure the resistance of fuel to knocking or pinging, a condition in which gasoline burns uncontrollably in the engine's combustion chambers. Knocking and pinging can damage an engine.

While high-octane formulations resist knocking better than lower octanes, most engines are designed to take regular gas, which has an octane rating of about 87. Engines requiring premium gas are typically the more powerful ones found in sports and luxury vehicles. Those engines use a very high compression ratio, making them more vulnerable to knocking, so recommended fuels have octane ratings of 91 or higher. Using premium gas in an engine designed to run on regular doesn't improve performance.

Some engines for which premium gasoline is recommended can run on regular without problems. That's because the engine's knock-sensor system detects the presence of uncontrolled burning in the chambers. When it does, the engine's computer-control system retards engine timing, eliminating the knock but slightly reducing power. If you don't mind giving up some performance, you can run these engines on less-expensive regular gasoline. To check whether your engine is capable of running on regular gas, read your owner's manual or ask your dealership's service department.
 
Hạng B2
2/9/04
424
218
43
RE: Dùng xăng 92 hay 95 cho vợ 2 ?

Em thấy vấn đề này các bác đã bàn luận chán chê rồi, bác không xem bài cũ à?
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.615
17
38
46
www.otosaigon.com
RE: Dùng xăng 92 hay 95 cho vợ 2 ?

Dạ em cũng tìm xem bài cũ nhưng không thấy, bác lancer chỉ dùm em 1 phát...
 
Hạng B2
2/9/04
424
218
43
RE: Dùng xăng 92 hay 95 cho vợ 2 ?

Đây là một trong những topic có liên quan đây này bác:
http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=191037&mpage=1
 
Hạng D
1/10/04
3.741
2.945
113
47
RE: Dùng xăng 92 hay 95 cho vợ 2 ?

e ... A92 .. đỡ tốn xiền nè ... :D
 
Hạng B2
24/3/06
198
5
0
TPHCM
RE: Dùng xăng 92 hay 95 cho vợ 2 ?

Bác nào có vợ 2 xịn thì vô tư đổ 95, lo gì;)
Xe cỏ như của em thì cứ quất 92 xưa giờ có seo đâu:)
 
Hạng D
12/12/03
2.829
3.757
113
Vietnam
RE: Dùng xăng 92 hay 95 cho vợ 2 ?

Có thêm chút xiền thì chạy A95.. ít hơn chút thì 92...95 dù gì cũng tốt hơn 92 chứ ạ
 
Hạng B2
14/10/04
136
13
18
Trái Đất
RE: Dùng xăng 92 hay 95 cho vợ 2 ?

Và 1 vấn đề quan trọng là A95 ở VN chỉ bằng A92 tiêu chuẩn
bash.gif
. Còn A92 ở VN thế nào thì em ko bít :D