E46 - E90 BFC du xuân

Hạng B2
6/6/07
209
41
28
em ở thủ đức đây ạ, dưới này có khoảng 4-5 anh em chạy E46-90, bác cho e xin dt nhé
Số em là: 0903.một.hai.bốn.chín.tám.năm. Mong đc cafe với hội mình. Vợ em là civic, mê và đã xác định chuyển qua vợ Đức nên muốn anh em chỉ giáo.