Hạng B2
9/8/18
206
158
43
34
Có lý do gì để tìm con này không anh? Con Toy Wish còn thỉnh thoảng thấy chứ con này thì em mới thấy được 1 - 2 lần.
đó là sự Hoài niệm (để được Sống trong quá khứ)
 
Tập Lái
8/5/21
5
0
1
32
Vâng do trước đây em có chạy chiếc này, do khó khăn nên phải bán, giờ có chút điều kiện muốn tìm mua lại để hoài niệm