HAC
Hạng C
31/3/07
707
16
0
52
Em hý hoáy mãi mới chụp được như thế này thôi bác xem có được không?
UpNhAnHdotC0M2008120533949ywq0ymy3md254223.jpeg

UpNhAnHdotC0M2008120533949nzgxnwfizw254223.jpeg

Số khung của nó.
UpNhAnHdotC0M2008120533949zmrizwm1zm220108.jpeg

UpNhAnHdotC0M2008120533949nmyyogezod251478.jpeg

UpNhAnHdotC0M2008120533949zdu3yzi5mg246328.jpeg
 
Chán cái bác này thật, Bác dùng máy ảnh gì đấy? Nó có chế độ chụp macro không? Bác thử lại đi! Nếu không đcj, lúc chụp bác dt cho E để E hướng dẫn cách chụp!
Chứ ảnh như thế, E chịu không nhòm đc chwx gì cả!