Hạng D
17/9/10
2.496
205
63
Tân Phú - HCMC
nhanvtv9 nói:
Thôi pác mayxuc tạm nhịn ít thời gian đi rồi anh em trong hội sẽ có người giúp pác thôi, khè khè...

Bác nhanvtv khè khe khẽ thôi, em sợ lém......he.....he...he...
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
Mayxuc nói:
nhanvtv9 nói:
Thôi pác mayxuc tạm nhịn ít thời gian đi rồi anh em trong hội sẽ có người giúp pác thôi, khè khè...

Bác nhanvtv khè khe khẽ thôi, em sợ lém......he.....he...he...
Hai năm rồi mới thấy chủ nhà tiếp khách :D
 
Hạng D
17/9/10
2.496
205
63
Tân Phú - HCMC
hè hè...thèng em bi giờ mới về tới nhà...mí hôm nay đi ở trọ nên hổng típ hách đc. Ông anh thông củm nha.
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
Mayxuc nói:
hè hè...thèng em bi giờ mới về tới nhà...mí hôm nay đi ở trọ nên hổng típ hách đc. Ông anh thông củm nha.
Hổm nay giử nhà dùm mệt ghê ...
 
Hạng D
17/9/10
2.496
205
63
Tân Phú - HCMC
anhphat nói:
Mayxuc nói:
hè hè...thèng em bi giờ mới về tới nhà...mí hôm nay đi ở trọ nên hổng típ hách đc. Ông anh thông củm nha.
Hổm nay giử nhà dùm mệt ghê ...

hì...hì......... chút em đưa 1 em chân dài tới nách, lông nách dài tới........??!! vào cho anh thư dãn nhé.
 
Hạng F
19/6/12
15.298
2.503
113
Mayxuc nói:
anhphat nói:
Mayxuc nói:
hè hè...thèng em bi giờ mới về tới nhà...mí hôm nay đi ở trọ nên hổng típ hách đc. Ông anh thông củm nha.
Hổm nay giử nhà dùm mệt ghê ...

hì...hì......... chút em đưa 1 em chân dài tới nách, lông nách dài tới........??!! vào cho anh thư dãn nhé.
Có mới nói nha ... :D