Hạng B1
17/12/14
67
352
53
Sao có lớp học mà Em không biết ta, Em muốn học để về chỉnh Máy Cái ở nhà, về nhà muốn nghe nhạc du dương tý mà khó quá, toàn nghe "Bass và Chép" không hà.
Thanh lý đi bác, mua Cái mới. Hihi!