Hạng C
5/2/09
513
2.533
93
Linden với Tilia không kẹt dịch thì đã đông, nhiều nhà kẹt vụ làm nội thất từ sau tết, giờ vẫn chưa xong. Mấy cty làm nội thất đang trúng mánh khu này, nhưng nhận xong rồi mần từ từ, vì ko có thợ. Còn khu 88 tầng chắc 5 năm .