Hạng F
7/8/17
6.533
8.067
113
Xe giờ nó đưa cái chế độ istop gì đó. Dừng 3 giây là nó tắt máu để tiết kiệm xăng. Nhưng rất hại ắc quy
Hại j đâu bác ơi. Nó dừng piston ở thì nén, khi vặn ga thì nó mới kích bugi để nổ hoàn thành 4 thì nạp-nén-nổ-xả. Xe sh e chạy gần 6 năm mới phải thay accu.