Hạng B2
7/10/14
256
6.449
93
40
Anh đá cẩu thả quá!

Joe Hart bắt thì dở mà được cái tự tin thấy ớn
 
Tập Lái
14/6/15
15
5
28
Mod thay mẹ nó thằng Wayne Rooney dùm em với, thay bằng thằng Sp135 đang ngồi dự bị 3 tháng rồi. Nó có duyên ghi bàn lắm!!!