Hạng B2
9/5/10
335
608
93
Tưng bừng như ngoại hạng Anh, trận này coi sướng nhất từ đầu giải !

:3dcuoi:
 
Hạng C
13/10/11
751
38.250
93
Trận này đá sung, đỡ buồn ngủ hơn mấy trận trước :3dcuoi:
 
Hạng C
6/12/10
565
10.110
93
Thằng Anh cảm giác trận này nó phải hòa- K được thắng:3dcuoi: