JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.274
8.218
113
Kiểu đá của Czech thật khó chịu, không giỏi đá nhỏ thì khó mà xiên.
Đá dài, xút xa thì vướng chú Peter.