Hạng D
15/1/08
1.037
2.585
113
Cuối cùng đội đá hay hơn đã thắng.
Đau cờ him quạ.
:3dcuoi:
 
Hạng D
23/5/08
2.353
643
113
26
Kekeke. Nằm tài penalti... đau lol quá, cả trận lỗ mẹ rồi kakakaka.