Hạng D
29/1/15
2.447
24.970
113
q11
Ôi Ba Lan cố lên, chỉ còn ít phút nữa thôi.... An Lão chốn dồi... Ko có giề phải dun dẩy đâu, dun quá.... Có 1 chai thui mà dun quá... Hix...
móa. chắc chơi tâm lí chiến dồi.
hồi xưa đánh banh em toàn chơi võ trương vô kỵ ko. :3dcuoi::3dcuoi: