Hạng C
3/3/14
686
810
93
1.5 tăng áp kép mà có 138hp thôi nhỉ, con i30 nhà em 1.6 chả tăng áp gì cũng đã 130hp rồi
sweat.gif