Car Audit - Chợ Xe
26/7/22
35
37
18
25
Về MT và AT thì cũng tùy sào sở thích và cảm giác lái của mỗi người:
+ MT: phải sử dụng 2 chân, thao tác cần số và canh được vòng tua máy, cho người lái cảm nhận cảm giác lái xe và phù hợp vs ae đam mê tốc độ. Chi phí mua và sửa chữa cũng rẻ hơn nữa.
+ AT: Chỉ việc ngồi xe thao tác 1 chân, vòng tua đã có máy lo, chỉ việc ngồi lơn xe và ung dung đi thôi(phù hợp với những người thích ít thao tác). Chi phí mua và sửa chữa khi hư thì miễn bàn ha
Suy cho cùng thì AT & MT chạy nào cũng khoái hớt à..kkk