Hạng B2
3/9/19
192
191
43
Japan
Giống sếp Toyota thôi, phản đối xe điện cho cố rồi cũng phải làm xe điện thôi, không tránh khỏi.
để rồi xem.
View attachment 2549199View attachment 2549198
View attachment 2549197
Bị báo nhét chữ vào miệng thôi. Chủ tịch Toyota không phản đổi xe điện, ông ấy chỉ phản đối việc cấm xe chạy xăng dầu quá sớm. Và việc bảo vệ môi trường của xe điện bị đang bị thổi phồng thôi.