Hạng B2
10/7/14
207
103
43
45
Tô Châu CT nổi tiếng nhỉ.. dường như đi CT mà ko ghé TC thì chưa khám phá trọn vẹn Cần Thơ vậy.