Hạng B2
7/10/11
391
19
18
T/P HCM
Lâu không vào thấy các bác làm đc nhiều việc tốt quá chúc mừng các bác nhé nhất là bác Rồng cố lên mỗi người mỗi ý cái chính là cái tâm của mình. Năm mới chúc cả nhà vạn sự như ý sức khỏe dồi dào và làm đc nhiều việc thiện hơn nữa
 
Hạng C
3/9/14
530
130
43
Hoan hô hội FFC làm được nhiều việc rất có ý nghĩa. Không biết trong năm 2015 và sau này, hội có kế hoạch nào để cho hội viên tăng thu nhập không ?