Hạng B2
28/3/14
114
64
18
A vàp hãng bảo dưỡng rồi bẩu họ xe bị trượt ly hợp các thể loại phiền phức ra! Họ setup time là mần hà
Vô nó đo độ trượt li hợp, nếu trong mức cho fép thì nó chỉ trét keo ở ron, mấy chỗ hở có thể bị nước vào + chạy phần mềm hộp số thôi.
 
Hạng B2
28/3/14
114
64
18
Bạn e cũng đang đi ff đời 2014, khi chạy nhanh đạp thắng gấp xong dí ga cũng bị trượt giật giật.
Vậy làm sao để hãng thay hộp số free bác chỉ em để em bảo thằng bạn.
Thanks bác!
Nếu đạp nhẹ đều or đạp ga dứt khoát thì hiếm khi bị lắm, chạy wen sẽ biết cách.