Hạng D
24/10/14
1.861
1.593
113
TP.HCM
Hồi xe em dán kính lái là AIR80 còn giờ thấy là S70, nó khác nhau thế nào vậy bác?