Tập Lái
14/10/18
8
2
3
47
Em muốn lắp DVD-Cam lùi cho xe Ford Focus 2018 (sắp lấy) mà nghe nói tính năng điều khiển giọng nói sẽ không dùng được nữa. Bac nào vẫn dùng được tính năng này xin tư vấn về loại DVD đó với ah. Cảm các bac!