Hạng B2
21/8/20
156
207
43
30
Tao chửi chi mô "C" ý tao là con:oops:, do đầu mày bị ăn chửi nhiều quá nên cứ nghỉ theo nghĩa đen thôi :eek:nhưng tao thích sn của mày:D
Thằng ngu về học lại tiếng việt đi