Hạng B2
25/8/18
166
208
43
38
Phiên băn wiltrark này ra thì thế nào bản titan 2 cầu cũng sẽ cập nhật tính năng vận hành 4A như bên Thái.
 
Hạng C
1/12/11
863
874
93
Mình làm bên Ford GĐ, tất cả đều nâng lên trên.
Chắc bên đó mặt bằng nhỏ quá.
 
Tập Lái
25/2/23
10
240
28
47
Ford VN bây giờ tập trung chủ lực vô dòng SUV và minibus