Hạng B2
25/8/18
113
126
43
37
Phiên băn wiltrark này ra thì thế nào bản titan 2 cầu cũng sẽ cập nhật tính năng vận hành 4A như bên Thái.
 
Hạng C
1/12/11
823
812
93
Mình làm bên Ford GĐ, tất cả đều nâng lên trên.
Chắc bên đó mặt bằng nhỏ quá.
 
Tập Lái
25/2/23
10
93
13
46
Ford VN bây giờ tập trung chủ lực vô dòng SUV và minibus