Hạng B2
22/4/09
477
5.032
93
giá 2,170tr bác, hẹn cuối tháng 1 mà em ôm đống cổ phiếu đỏ chót
Có cổ phiếu bán mua xe là đại gia rồi.
Em toàn bán xe trước lấy tiền trả xe sau, phần còn lại vay.