Hạng B2
27/9/04
286
376
78
Về thiết kế mới của Explorer, mình mong là bà Pelosi về nước rồi thì anh em đại Háng tiếp tục ủng hộ xe Mẽo!
 
Hạng C
18/3/20
956
919
93
39
Giá thay chắc không hề rẻ, và tác dụng thực tế của nó là dùng trang trí là chính :D
 
Hạng B2
11/1/22
136
3.328
93
34
Ngồi bên này nghiêng người qua qua bên kia với tay touch màn hình!
 
Hạng C
28/8/16
566
370
63
Mong là chơi luôn màn hình 100 inches để vừa lái xe vừa coi JAV cho đã !