Hạng D
4/6/10
1.475
1.320
113
Không thể ưa được kiểu thiết kế nóc xệ ;-(, mà có vẻ nhiều hãng thích nên lây lan. Nhìn cái xe giống như bị cầm đuôi bóp cho thụng xuống.
liên quan khí động học nữa bạn