Hạng D
15/11/13
3.869
4.698
113
có tiền mua con này thì tháng 50 củ tiền xăng chỉ là muỗi đốt inox
Y như trường hợp Hummer H2 hồi xưa cũng bú xăng tương đương xe này.
Đối với chủ đầu tiên thì đúng là tiền xăng là muỗi đốt inox thật, nhưng mà sang tay tới chủ thứ 2 3 4 … thì ối giời ơi luôn …