Hạng B2
17/2/16
128
139
43
Vũng Tàu
Làm gì cắt hàng gió sau anh, chỉ cắt chỉnh nhiệt độ phía sau trên phiên bản Titanium Bi turbo thôi, cửa gió sau vẫn còn đủ hàng ghế 2 và 3.
 
Hạng D
4/12/12
1.137
661
113
Đi ngược xu thế (các hãng khác): cắt options nhưng lại tăng giá và services sau bán hàng quá tệ.
Ford kêu gọi Sống “chất” như Ranger trong năm 2021