Hạng B2
30/10/12
354
386
63
30
Dòng này thì em chỉ yêu mấy em cổ điển thôi. Xe đẹp mà mâm hơi yếu, mâm đen đẹp và chất hơn.