Hạng B2
1/5/18
181
105
43
23
Bắc Giang
Rất sẵn lòng,

Email em gửi Ford Việt Nam
View attachment 2310026

Ford Việt Nam có phải đang khẳng định mình đứng trên luật pháp Việt Nam?
View attachment 2310028

Trích dẫn điều 21 khoản 3 - Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng (1), cái xe tỏi hơn chứ có phải đôi dép, cái chảo đâu.
View attachment 2310031

Nguồn:
(1) - http://vanban.chinhphu.vn/portal/pa...ss_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=98755
chắc bác cũng trong hội ecoblue 2.0 :D