Hạng B1
15/6/17
95
45
23
Logo Ford, mà lại xài hộp số CVT, khá khó hiểu, theo e biết thì hình như Ford chưa có xe nào xài hộp số CVT. Hay là hộp số của anh bạn láng giềng....
Nó là hàng liên danh với anh bản địa. Chứ nó không thuộc one Ford toàn cầu.