Hạng D
25/10/07
1.062
4.055
113
3.0 sao ko mái dầu nhỉ?

em nghĩ hợp lý hơn mái xăng.
 
Hạng B2
12/9/16
144
70
28
27
về 3.2 diesel có lý hơn nhỉ. ranger 3.2 giờ vẫn còn hot mà
 
Hạng B2
6/6/09
187
134
58
3.0 chắc chắn cháy hàng. Quá phê, giá xăng dầu chỉ là ngắn hạn chứ không cao mãi vậy đâu