Hạng D
9/1/15
1.960
2.720
113
39
Máy Xăng V8, Á đù ngon quá.
Nhưng em nghèo đi xe dầu 2.2 cho lành
 
Hạng D
1/1/15
2.330
9.853
113
43
Bake Central Park
www.bake.vn
thời điểm này, Raptor máy dầu 2.0 hiện có có giá ra biển số xe bán tải là 1 tỉ 400 triệu (có phụ thu ngoài giá chính thức 120 triệu),

các Đại lý đều nói chưa có thông tin Raptor máy xăng
 
Hạng B2
20/8/18
387
111
63
em chưa thích và đi pickup bao giờ....nhưng năm nay phải quyết tâm chốt raptor này mặc dù bà cả ko thích xe này "vậy mà ngân sách cũng dành hẳn 1 tỏi 8 cho em chơi ốp ét thêm luôn