Tập Lái
27/12/16
34
41
18
Xe tôi lúc trước cũng bị, đợt rồi bảo trì định kỳ, Subaru tặng chai PEA đổ vô bình xăng, ngay hôm sau hết ra khói buổi sáng. Thử đi.
 
Hạng B2
3/1/09
257
741
93
Xác nhận
confirm
Xe nào cũng ko bị, mỗi xe mình bị là ko hay.