Tags
Không có
Tập Lái
30/5/18
2
2
6
30
Xác nhận
confirm
Như tiêu đề, em nhờ các bác nào quen chi giúp nhà phân phối hoặc đại lý nào có sẵn gạch Pancera có hàng sẵn, loại Dic60252, khoảng trên 200m2, tương đương 140 - 160 thùng, 4 viên/thùng, viên 0.6 x 0.6.

Em cảm ơn và mời chầu cafe hậu tạ.