Hạng D
3/7/14
2.503
9.377
113
Ho Chi Minh City, Vietnam
Em thấy bên Q.7:

  • garage mà rộng rãi, sạch sẽ, chuyên nghiệp thì giá chát.
  • garage khác thì làm okay, chữa hết bệnh, nhưng dơ, không có camera an ninh, mất đồ, ... Thì giá rẻ hơn chút.