Tập Lái
e bỏ thị trường này cũng 4 năm, mà giờ thông tin về bitcoin nó rộng quá, theo các cao nhân có nên đầu tư không nhỉ
Sáng nay vào xem nó đã lên đến gần 1,3 tỷ ( Phobitcoin.com )