Tư Vấn Đầu Tư Gía căn hộ giảm mạnh

Hạng D
10/4/20
1.188
6.719
113
TP Hồ Chí Minh
 
Hạng D
10/4/20
1.188
6.719
113
TP Hồ Chí Minh
Hàng chục ngàn căn hộ chưa có sổ

 
Hạng D
10/4/20
1.188
6.719
113
TP Hồ Chí Minh

 
Hạng D
10/4/20
1.188
6.719
113
TP Hồ Chí Minh
É ẩm quá...
 
Hạng B2
6/9/17
465
10.995
93
Mình chỉ thấy nó đi ngang so với cách đây 2 năm chứ chưa thấy giảm mạnh.
Chỉ có căn nào bị kẹt tài chính, muốn bán nhanh để lấy tiền mặt thì chủ nhà nó hạ giá so với mặt bằng chung một chút.
 
Hạng D
4/8/11
1.051
4.339
143
bài báo nói phân khúc cao cấp thôi. Trên dưới 100 triệu/m2. Loại này thì chết chắc
 
Hạng D
10/4/20
1.188
6.719
113
TP Hồ Chí Minh
Nh cũng giảm mạnh

 
Hạng D
10/4/20
1.188
6.719
113
TP Hồ Chí Minh
Thèm quá rùi kkk