Hạng C
17/4/15
523
20.802
93
Cái Himlam 6A này hình như cuối Phạm Hùng phải hong ta? Qua khỏi NVL rồi. Giá đó mà chỉ mua làm của thì chạy thẳng luôn qua cái cầu be bé qua Nhà bè mua đại miếng đất ở bên đó có lý hơn à.
 
Hạng B2
8/2/18
464
12.359
93
Sài Gòn
Cái Himlam 6A này hình như cuối Phạm Hùng phải hong ta? Qua khỏi NVL rồi. Giá đó mà chỉ mua làm của thì chạy thẳng luôn qua cái cầu be bé qua Nhà bè mua đại miếng đất ở bên đó có lý hơn à.
Ko anh,
Khu Nam Trung Sơn!
 
Hạng C
27/1/15
881
3.566
93
50
Cái Himlam 6A này hình như cuối Phạm Hùng phải hong ta? Qua khỏi NVL rồi. Giá đó mà chỉ mua làm của thì chạy thẳng luôn qua cái cầu be bé qua Nhà bè mua đại miếng đất ở bên đó có lý hơn à.
Gần trường SNA đó a, cái cc này compound cũng ngon, hồi 2009 qua coi định mua nè, giờ chắc cũ lắm rồi