Tập Lái
10/12/06
1
1
3
Giá vàng thế giới “nín thở” chờ tin từ FED