Hạng D
23/2/09
1.018
4.507
128
E nhín đổ xăng từ hôm qua vì nghe tin hôm nay xăng giảm. Sáng mai ra đổ 3 lít, tiết kiệm đc 1/2 ổ bánh mì không! Vui quá,
 
Tập Lái
8/4/14
18
413
48
Nay vô đổ xăng tự dưng thấy bở ngỡ, xăng giảm mạnh quá. Combo xăng + phí BVMT: chả hiểu phí đó làm gì mà vẫn phải hít khói đều. Đúng “Phí”.