Tập Lái
8/4/14
27
1.322
78
Nay vô đổ xăng tự dưng thấy bở ngỡ, xăng giảm mạnh quá. Combo xăng + phí BVMT: chả hiểu phí đó làm gì mà vẫn phải hít khói đều. Đúng “Phí”.